Gospodarstwa domowe na rynku depozytowo-kredytowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gospodarstwa domowe na rynku depozytowo-kredytowym

Abstrakt

Gospodarstwa domowe aktywnie uczestnicząc w rynku depozytowo-kredytowym są elementem dojrzewania i rozwoju tego rynku. Pod wpływem zmian prawnych, a przede wszystkim jakościowych, zmuszone są do podejmowania coraz bardziej złożonych decyzji finansowych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja gospodarstw domowych jako podmiotów funkcjonujących na rynku depozotowo-kredytowym i analiza korelacji pomiędzy wybranymi determinantami oszczędności gromadzonych w formie depozytów a ich wielkością w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pieniądze i Więź nr R.9, strony 35 - 44,
ISSN: 1506-7513
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Gospodarstwa domowe na rynku depozytowo-kredytowym// Pieniądze i Więź. -Vol. R.9., nr. nr 4 Zima (2006), s.35-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi