Gry bardzo serio. CXO Nowy Magazyn Kadry Zarządzającej.**2002 nr 12 s.26-28. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gry bardzo serio. CXO Nowy Magazyn Kadry Zarządzającej.**2002 nr 12 s.26-28.

Abstrakt

Gry symulacyjne Lean są typem symulacji społecznej, której zasady są opartenie na współzawodnictwie, ale na wypracowaniu zespołowej taktyki działania.Celem symulacji jest wzmacnianie u uczących się umiejętności współdziałania,negocjowania, osiągania kompromisu, wypracowania wspólnej strategii Leanprzez wszystkich uczestników zespołu reprezentujących różne interesy. Arty-kuł przedstawia rodzaje gier symulacyjnych, sposoby ich budowania oraz wyty-czne dla prowadzących gry. Artykuł skierowany jest do kadry zarządzającej, ajego celem jest zachęcenie do rozwijania nowych form szkoleń wewnętrznychpracowników przedsiębiorstw mających za zadanie nie tylko kształecnie ale imotywowanie do realizacji celów firmy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi