Heterogeniczna realizacja algorytmu AES w układzie SoC FPSLIC z zastosowaniem technik projektowania sprzętowo-programowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Heterogeniczna realizacja algorytmu AES w układzie SoC FPSLIC z zastosowaniem technik projektowania sprzętowo-programowego

Abstrakt

W pracy przedstawiono realizację algorytmu AES w układzie SoC FPSLIC. Opisano użytą metodologię projektowania sprzętowo-programowego. Podkreślono znaczenie procesu podziału funkcjonalności na moduły sprzętowe i programowe. Przedstawiono uzyskane rozwiązania i przeprowadzono dyskusję wyników. Dokonano także porównania z wynikami dostępnymi w literaturze.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Strachacki M.: Heterogeniczna realizacja algorytmu AES w układzie SoC FPSLIC z zastosowaniem technik projektowania sprzętowo-programowego // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi