Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY CYFROWE - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY CYFROWE

Wyniki wyszukiwania dla: SYSTEMY CYFROWE

 • Rozwój mediów i systemów transmisyjnych.

  Przedstawiono rys historyczny rozwoju przewodowych technik transmisji sygnałów. Omówiono media transmisyjne: kable symetryczne i współosiowe o przewodach miedzianych oraz kable optotelekomunikacyjne ze światłowodami. Scharakteryzowano techniki transmisyjne: wielokrotne systemy analogowe FDM oraz systemy cyfrowe PCM, PDH i SDH oraz ATM.

 • Biblioteki cyfrowe jako złożone przedsięwzięcie informatyczne

  Publikacja

  - Rok 2008

  Biblioteki cyfrowe (BC) zwane 'repozytoriami wiedzy' to złożone systemy informatyczne tworzone przy współpracy informatyków z bibliotekarzami. Dzięki nowoczesnym technologiom służą do przechowywania zarówno zdigitalizowanych, jak i elektronicznych obiektów w dowolnym formacie. Artykuł ten jest częścią badań projektu realizowanego w Bibliotece Muzycznej Dokumentów Muzycznych dotyczącego jakości bibliotek cyfrowych. Model jakości...

 • Zintegrowany system dyspozytorski dla potrzeb specjalnych

  Publikacja

  W publikacji przedstawiono budowę i działanie nowoczesnego systemu dyspozytorskiego, integrującego analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej dla potrzeb prowadzenia efektywnego procesu dowodzenia, w którym uwzględniono także sposób wizualizacji danych na podkładzie mapowym w celu zobrazowania aktualnego stanu pola taktycznego.

 • Jacek Stefański prof. dr hab. inż.

  Jacek Stefański ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej (PG) w 1993 r. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, natomiast w 2020 r. tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR) PG. W latach 2005-2009 był zatrudniony w Instytucie...

 • Architektura w kontekście fenomenu wirtualnej rzeczywistości

  Opracowanie dotyczy związków architektury materialnej z technologią wirtualnej rzeczywistości.Współcześnie wykorzystuje się cyfrowe modele obiektów do badań z zakresu historii architektury oraz do szerokiej popularyzacji dziedzictwa architektonicznego poprzez interaktywne aplikacje i systemy hybrydowe łączące świat wirtualny z materialnym. Nowa technologia umożliwia awangardowym architektom wyzwolenie się z ograniczeń praw fizyki...

 • Wykorzystanie technik testowania magistralowego układów cyfrowych i analogowych w laboratorium Systemów Testujących Produkcji Komputerowo Zintegrowanej

  Publikacja

  - Rok 2005

  W referacie zaprezentowano metodykę nauczania oraz aspekty techniczne ćwiczeń w laboratorium Systemów Testujących Produkcji Komputerowo Zintegrowanej, prowadzonym dla studentów piątego roku specjalności Skomputeryzowane Systemy Elektroniczne na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Metodyka ćwiczeń oparta jest na wykorzystaniu metod symulacji komputerowej oraz praktycznych badaniach na stanowiskach...

 • Systemy hydrolokacyjne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Omówiono obszernie większość zagadnień występujących w trakcie analizy, projektowania i eksploatacji systemów hydrolokacyjnych. Na wstępie przedstawiono teorie i wyniki pomiarów dotyczących propagacji fal akustycznych w ośrodku idealnym i w morzu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano sygnały analogowe, cyfrowe, deterministyczne i losowe wykorzystywane w hydrolokacji. W następnych dwóch rozdziałach omówiono źródła fali akustycznej...

 • Pomiar zakłóceń elektrycznych i hałasu okrętowego systemu napędowego z przemiennikami częstotliwości.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W ostatnich latach coraz większa liczba systemów napędowych z silnikami asynchronicznymi klatkowymi zasilanymi z przemienników częstotliwości instalowana jest na statkach morskich. Wadą przemienników częstotliwości są generowane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne o szerokim widmie częstotliwościowym, które przyczyniają się do znaczącego przyrostu hałasu emitowanego przez systemy napędowe. Przedstawiono cyfrowy system pomiarowy,...

 • Network on Chip implementation using FPGAs resources

  W artykule przedstawiono implementację sieci typu ''Network on Chip'' w układach FPGA. Sieci typu ''Network on Chip'' stały się bardzo interesującym i obiecującym rozwiązaniem dla systemów typu ''System on Chip'' które charakteryzują się intensywną komunikacją wewnętrzną. Ze względu na inne paradygmaty projektowania nie ma obecnie dostępnych efektywnych platform do budowy prototypów sieci typu ''Network on Chip'' i ich weryfikacji....

 • Tomasz Janowski dr

  Tomasz Janowski jest kierownikiem Katedry Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej; profesorem wizytującym w Department for E-Governance and Administration, Faculty of Business and Globalization, Danube University Krems, Austria; oraz współredaktorem naczelnym czasopisma Government Information Quarterly, Elsevier. Wcześniej był profesorem wizytującym w Università Della Svizzera Italiana,...

 • Dokumenty Cyfrowe - projekt

  Kursy Online

  Kurs przeznaczony dla studentów: - kierunku Informatyka, profil Inteligentne Systemy Interaktywne, sem. 7 (I st.) - kierunku Inźynieria Biomedyczna, specjalność Informatyka w Medycynie, sem. 3 (II st.)

 • Modulacje cyfrowe - wykład

  Kursy Online

  Na wykładzie będą poruszane m.in. następujące zagadnienia: 1. Rola modulacji i kodowania w systemach radiokomunikacyjnych. 2. Modulacje wielowartościowe z kluczowaniem fazy QPSK, OQPSK, Pi/4 DQPSK. 3. Systemy z kluczowaniem fazy i amplitudy 5. Modulacja z minimalnym kluczowaniem częstotliwości MSK i GMSK. 6. Modulacje kodowane TCM i BCM. 7. Ortogonalne zwielokrotnienie częstotliwościowe (OFDM). 8. Przykłady wykorzystania techniki...

 • Ryszard Katulski prof. dr hab. inż.

 • Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

  Kursy Online

  Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

 • Miernictwo cyfrowe

  Kursy Online

  Kierunek: Korozja stopień: II semestr: I

 • Miernictwo cyfrowe

  Kursy Online

  Stopień I Semestr V

 • Miernictwo cyfrowe II

  Kursy Online

  Stopień II Semestr II

 • Anna Maria Trzaskowska dr inż.

  Anna Maria Trzaskowska od 2017 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Zarządzania i Ekonomii w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu. Przez ponad 2 lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Katedry. Członkini Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Aktualne zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarze metodyk zwinnych, lean management w szkolnictwie wyższym, cyfryzacji szkolnictwa wyższego...

 • Podstawy telekomunikacji - wykład cz. 1

  Kursy Online

  Wykład, część pierwsza dotyczy m.in. następujących zagadnień: 1. Źródła informacji, klasyfikacja, źródła analogowe i cyfrowe, przykłady 2. Modele źródeł i ich właściwości. 3. Pojęcie sygnału analogowego i jego uzależnienie od informacji 4. Techniki przekazywania sygnałów na odległość 5. Charakterystyki torów transmisyjnych przewodowych, bezprzewodowych i światłowodowych 6. System telekomunikacyjny, funkcje nadajnika i odbiornika,...

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Realizacja środowiska współbieżnej symulacji i emulacji heterogenicznych systemów wbudowanych

  Publikacja
  • M. Strachacki

  - Rok 2005

  W niniejszej pracy przedstawiono realizację środowiska współbieżnej symulacji heterogenicznych systemów wbudowanych. Jako prezentację opisanej koncepcji przedstawiono kompletny system współbieżnej weryfikacji systemów heterogenicznych wykorzystujący symulator HDL Active-HDL firmy Aldec, kartę akceleratora HES firmy Alatek, debugger AxD dla procesorów ARM oraz kartę prototypową dla procesorów ARM. Przedstawiono możliwości konfiguracyjne...

 • Przegląd metod współbieżnej symulacji heterogenicznych systemów wbudowanych.

  Publikacja
  • M. Strachacki

  - Rok 2004

  W pracy opisano współbieżną symulację sprzętowo-programową heterogenicznych systemów wbudowanych jako metodę weryfikującą spełnienie wyspecyfikowanych założeń. Podkreślono jej znaczenie na każdym etapie projektowania. Przedstawiono zasadę działania symulatorów HDL i symulatorów oprogramowania oraz dokonano charakterystyki środowisk współbieżnej symulacji podkreślając najważniejsze cechy. Szczegółowo opisano modele procesora stosowane...

 • Heterogeniczna realizacja algorytmu AES w układzie SoC FPSLIC z zastosowaniem technik projektowania sprzętowo-programowego

  Publikacja
  • M. Strachacki

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono realizację algorytmu AES w układzie SoC FPSLIC. Opisano użytą metodologię projektowania sprzętowo-programowego. Podkreślono znaczenie procesu podziału funkcjonalności na moduły sprzętowe i programowe. Przedstawiono uzyskane rozwiązania i przeprowadzono dyskusję wyników. Dokonano także porównania z wynikami dostępnymi w literaturze.

 • Wirtualny analizator stanów logicznych na bazie układu typu "System on a Chip"

  Publikacja

  - Rok 2005

  W dobie dominacji układów cyfrowych, jednym z ważniejszych narzędzi uruchomieniowych jest analizator stanów logicznych (ASL). Komercyjne przyrządy nie są tanie, choć ich możliwości diagnostyczne uzasadniają cenę. W artykule przedstawiono ASL w konwencji przyrządu wirtualnego połączonego z PC poprzez interfejs USB, co obniża koszt urządzenia bez znaczącego pogorszenia jego możliwości. Wykorzystano układ typu SoC "System on a Chip"...