Hipergrafowy model szeregowania w rozrzedzonych systemach zadań wieloprocesorowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hipergrafowy model szeregowania w rozrzedzonych systemach zadań wieloprocesorowych

Abstrakt

Hipergrafem nazywamy pewne uogólnienie grafu, w którym krawędzie mogą zawierać dowolnie wiele wierzchołków. Model taki pozwala symulować rozmaite zjawiska praktyczne oraz teoretyczne. W tym artykule będziemy mówić o kolorowaniu krawędzi hiperdrzew. Pokażemy jaki jest indeks chromatyczny dla tej klasy hipergrafów oraz jaki jest sumacyjny indeks chromatyczny dla hiperdrzew prostych. Zademonstrujemy także wielomianowe algorytmy szukające tych parametrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne nr T. 10, strony 499 - 506,
ISSN: 1732-1166
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Oszarski P., Dąbrowski J.: Hipergrafowy model szeregowania w rozrzedzonych systemach zadań wieloprocesorowych// Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne. -Vol. T. 10., (2006), s.499-506
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi