Hybrid electrodes composed of electroactive polymer and metal hexacyanoferrates in non-aqueous electrolytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hybrid electrodes composed of electroactive polymer and metal hexacyanoferrates in non-aqueous electrolytes

Abstrakt

Materiały hybrydowe złożone z polimeru elektroaktywnego poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (pEDOT) i heksacyjanożelazianów wybranych metali Mehcf (Me = Fe, Co, Ni) zostały poddane testom w elektrolitach niewodnych składających się z mieszaniny rozpuszczalników węglan etylenu (EC) : węglan propylenu (PC) w stosunku objętościowym 1:1 oraz wybranych soli: KPF6 i LiPF6. Właściwości elektrochemiczne materiałów badane były metodami woltamperometrii cyklicznej, chronopotencjometrii oraz spektroskopii impedancyjnej. Materiały pEDOT/Mehcf w wybranych elektrolitach aprotycznych wykazały aktywność elektrochemiczną, dobrą stabilność i wysoką pojemność elektryczną. Właściwości te umożliwiają zastosowanie badanych materiałów w superkondensatorach i akumulatorach wysokoenergetycznych.

Cytowania

  • 2 5

    CrossRef

  • 2 7

    Web of Science

  • 2 7

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF POWER SOURCES nr 194, strony 112 - 117,
ISSN: 0378-7753
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wilamowska-Zawłocka M., Lisowska-Oleksiak A.: Hybrid electrodes composed of electroactive polymer and metal hexacyanoferrates in non-aqueous electrolytes// JOURNAL OF POWER SOURCES. -Vol. 194, nr. iss.1 (2009), s.112-117
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jpowsour.2009.01.003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi