Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking in low alloy steels in seawater - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking in low alloy steels in seawater

Abstrakt

Badano podatność stali niskostopowych w wodzie morskiej w warunkach polaryzacji katodowej. Stwierdzono spadek czasu do zniszczenia, energii zniszczenia i przewężenia ze wzrostem potencjału katodowego. Wykazano znaczącą korelację między stopniem degradacji wodorowej a stężeniem wodoru dyfuzyjnego.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 2, strony 76 - 86,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Domżalicki P., Zieliński A., Łunarska E.: Hydrogen-enhanced stress corrosion cracking in low alloy steels in seawater// Advances in Materials Science. -Vol. 2., nr. 1(2) (2002), s.76-86
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi