Hygienic pump design - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hygienic pump design

Abstrakt

Przedstawiono podstawowe informacje i założenia dla określenia cech konstrukcyjnych i technologicznych elementów pomp, ze względu na wymagania higieniczne i sanitarne, konieczne w procesach technologicznych w produkcji żywności. Za podstawowe kryterium weryfikujące konstrukcję tych pomp oraz ich ekspolatacyjną przydatność, uznano test mikrobiologiczny, uwzględniający możliwe zagrożenia wynikające z rodzaju transportowanego medium biologicznego i zakresu zjawisk adhezyjnych występujących podczas kontaktu na powierzchniach wewnętrznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Matuszek T.: Hygienic pump design// New Food : Industry/Technology/Innovation.. -Vol. 11., nr. iss. 2 (2008), s.31-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi