Identyfikacja 20 nowych rejonów zmiennych w genomach Staphylococcus aureus przydatnych do genotypowania koagulazo-dodatnich gronkowców - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja 20 nowych rejonów zmiennych w genomach Staphylococcus aureus przydatnych do genotypowania koagulazo-dodatnich gronkowców

Abstrakt

W pracy zidentyfikowano 20 nowych rejonów zmiennych w genomach gronkowca złocistego przydatnych do badań epidemiologicznych metodą PCR. Teoretyczna analiza 35 genomów metodą PCR z udziałem 20 nowych regionów zmiennych pozwoliła na uzyskanie większej liczby genotypów w porównaniu do dwóch metod referencyjnych: REA-PFGE z udziałem endonukleazy SmaI oraz metody MLVA z udziałem 16 rejonów zmiennych.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 107 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia nr 69, strony 93 - 103,
ISSN: 0025-8601
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Kotłowski R.: Identyfikacja 20 nowych rejonów zmiennych w genomach Staphylococcus aureus przydatnych do genotypowania koagulazo-dodatnich gronkowców// Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia. -Vol. 69., nr. 2 (2017), s.93-103
Bibliografia: test
  1. Couvé-Deacon E, Mons F, Garnier F i inni. Neonatal Outbreak of Methicillin-Resi- stant Staphylococcus aureus Clone Geraldine: A Bundle of Measures to Halt Transmis- sion. Infect Control Hosp Epidemiol 2017; 38: 749-51. otwiera się w nowej karcie
  2. Genotypowanie S. aureus
  3. Dzierżanowska D. Patogeny bakteryjne zakażeń szpitalnych. W: Zakażenia szpitalne. Red. D.Dzierżanowska. Wydawnictwo α-medica press, Bielsko-Biała, 2008, 11.
  4. Kaïret K, Ho E, Van Kerkhoven D i inni. USA300, A strain of community-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus, crossing Belgium's borders: outbreak of skin and soft tissue infections in a hospital in Belgium. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017; 36: 905-9. otwiera się w nowej karcie
  5. Katoh K, Misawa K, Kuma K i inni. MAFFT: a novel method for rapid multiple sequ- ence alignment based on fast Fourier transform. Nucleic Acids Res 2002; 15: 3059-66. otwiera się w nowej karcie
  6. Poddar SK, Sawyer MH, Connor JD. Evaluation of PCR assays in presence of anti- body to thermostable DNA polymerases for detection of microbial agents: avoiding false negative results for specimen containing low-titer agent. J Clin Lab Anal 1998; 12: 238-41. otwiera się w nowej karcie
  7. Pomorska-Wesołowska M, Małyszek K, Romaniszyn D i inni. Molekularna charaktery- styka szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń miejsca operowanego u pacjentów południowej Polski. Med Dosw Microbiol 2017; 69: 15-25.
  8. Sobral D, Schwarz S, Bergonier D i inni. High throughput multiple locus variable number of tandem repeat analysis (MLVA) of Staphylococcus aureus from human, animal and food sources. PLoS One 2012; 7:e33967. otwiera się w nowej karcie
  9. Autor Autora: 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, email: romkotlo@pg.gda.pl.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi