Identyfikacja czynników struktury związków przeciwnowotworowych z grupy po-chodnych i analogów antrachinonu odpowiedzialnych za ich jednoelektronową redukcję, katalizowaną przez dehydrogenazę NADH, NADPH-zależną reduktazę cytochromu P450 i oksydazę ksantynową.**2002, 112 s. 29 rys. 21 tabl. bib- liogr. 148 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /15.05.2002/. P. Gdań, Wydz. Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. J. Tarasiuk. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja czynników struktury związków przeciwnowotworowych z grupy po-chodnych i analogów antrachinonu odpowiedzialnych za ich jednoelektronową redukcję, katalizowaną przez dehydrogenazę NADH, NADPH-zależną reduktazę cytochromu P450 i oksydazę ksantynową.**2002, 112 s. 29 rys. 21 tabl. bib- liogr. 148 poz. maszyn. Rozprawa doktorska /15.05.2002/. P. Gdań, Wydz. Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. J. Tarasiuk.

Abstrakt

Promotor - obecnie prof. Uniw. Szczec.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi