Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań deformacji objętościowych gruntów antropogenicznych (kompozytów iłowo - popiołowych) w wyniku wzrostu wilgotności. Zastosowano metodę obciążania po nasyceniu oraz metodę obciążenie - nasycenie - obciążenie, Stwierdzono wyraźną zależność rodzaju i wartości deformacji od składu kompozytów oraz wskazano na istotny wpływ metody badania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 161 - 171,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Tran C., Dembicki E.: Identyfikacja parametrów wytrzymałościowych gruntu. // Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 3-4 (2003), s.161-171
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi