Identyfikacja strumienia pojazdów jako podstawa planowania i weryfikacji rozwiązań logistycznych na obszarach zurbanizowanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja strumienia pojazdów jako podstawa planowania i weryfikacji rozwiązań logistycznych na obszarach zurbanizowanych

Abstrakt

Przedstawione systemowe podejście do logistyki miejskiej, oparte na funkcji kryterialnej, wymaga prowadzenia ciągłej oraz okresowej akwizy-cji danych o ruchu pojazdów. System akwizycji powinien także umożli-wiać rejestrację i analizę procesów przekazywania towarów konsumpcyj-nych, odpadów komunalnych, wykorzystania zastrzeżonych miejsc posto-jowych itp. Przedstawiono wybrane systemy identyfikacji strumieni pojaz-dów i omówiono ich przydatność dla celów logistyki miejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 1 - 0,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Kościelny R.: Identyfikacja strumienia pojazdów jako podstawa planowania i weryfikacji rozwiązań logistycznych na obszarach zurbanizowanych// Logistyka. -., nr. nr 3 dod. Logistyka – nauka : artykuły recenzowane. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) (2009), s.1-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi