Wpływ pojazdów przeciążonych na trwałość nawierzchni asfaltowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ pojazdów przeciążonych na trwałość nawierzchni asfaltowych

Abstrakt

Pojazdy przeciążone istotnie wpływają na trwałość konstrukcji nawierzchni. Jak wynika ze studiów literatury, zjawisko przeciążania pojazdów nasila się, gdy kontrola ruchu jest słaba. W pracy przedstawiono analizę danych z ważenia pojazdów w ruchu na polskich drogach oraz analizę wpływu ruchu pojazdów przeciążonych na trwałość nawierzchni asfaltowych. Z badań wynika, że średni udział pojazdów przeciążonych w ruchu wynosi 18,5% oraz że pojazdy te wywołują ok 53% całkowitej szkody zmęczeniowej nawierzchni drogowych. Przedstawiono wyniki obliczeń średnich współczynników równoważności obciążenia pojazdów dla poszczególnych stacji oraz ich korelację z udziałem pojazdów przeciążonych. Jak wynika z analiz, zmniejszenie udziału pojazdów przeciążonych z 15% do 5% spowoduje zmniejszenie średniego współczynnika równoważności obciążenia osi o 25% i wzrost okresu eksploatacji nawierzchni o 1/3.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 9318 - 9328,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Ryś D., Judycki J., Jaskuła P.: Wpływ pojazdów przeciążonych na trwałość nawierzchni asfaltowych// Logistyka. -., nr. 6 (2014), s.9318-9328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 35 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi