Identyfikacja szumów wybuchowych w dziedzinie czasu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Identyfikacja szumów wybuchowych w dziedzinie czasu

Abstrakt

W referacie przedstawiony został system do pomiaru szumów własnych transoptorów. Badane transoptory typu CNY17 składają się z diody LED, fototranzystora i kanału optycznego. System pomiarowy zawiera 3 głowice pomiarowe i dlatego umożliwi pomiar szumów diod LED, fototranzystorów oraz całego elementu, czy transoptora.W referacie przedstawione zostały przykładowe wyniki pomiarów szumów własnych elementów składowych transoptora i transoptora jako całości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa strony 219 - 226
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Stawarz-Graczyk B.: Identyfikacja szumów wybuchowych w dziedzinie czasu// Metrologia dziś i jutro : praca zbiorowa/ ed. pod redakcją Wiesława Kicińskiego, Leona Swędrowskiego. Gdańsk: Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, 2009, s.219-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi