Impedancyjne badanie korozji wżerowej. Impedance measurements of pitting corrosion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Impedancyjne badanie korozji wżerowej. Impedance measurements of pitting corrosion

Abstrakt

Kryteria zachodzenia korozji wżerowej związane są z badaniami tego zjawiska metodą cyklicznej polaryzacji i opierają się na wartości gęstości prądu lub bezwzględnej wartości prądu płynącego w układzie. Na podstawie przeglądu literaturowego wybrano cztery kryteria stosowane przy badaniu stali stopowych metodą cyklicznej polaryzacji. Dla warunków prądowych odpowiadających kryteriom zachodzenia korozji wżerowej przedstawiono widma impedancyjne uzyskane metodą potencjodynamicznej impedancjometrii. Charakter uzyskanych widm wskazuje, że dla kryteriów opartych o najniższe wartości prądu stal stopowa znajduje się w stanie pasywnym i nie obserwuje się powstawania wżerów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 56 - 60,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak S., Ślepski P.: Impedancyjne badanie korozji wżerowej. Impedance measurements of pitting corrosion// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. 11A Wyd. Spec. (2002), s.56-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi