The effect of the temperature change rate on determination of the criticalpitting temperature of stainless steels - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The effect of the temperature change rate on determination of the criticalpitting temperature of stainless steels

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu szybkości zmian temperatury na wyznaczaną krytyczną temperaturę korozji wżerowej. Badania stali 316L przeprowadzono metodą termometrii cyklicznej. Stwierdzono, że zwiększenie szybkości zmian temperatury związane jest ze zwiększeniem wyznaczonej temperatury krytycznej. Zależność krytycznej temperatury korozji wżerowej od szybkości korozji ma charakter liniowy. Wartości krytycznej temperatury korozji wżerowej dla warunków stacjonarnych (E-Es=0) otrzymano za pomocą procedury ekstrapolacyjnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS nr 49, wydanie 2, strony 105 - 110,
ISSN: 0003-5599
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Krakowiak S., Darowicki K.: The effect of the temperature change rate on determination of the criticalpitting temperature of stainless steels// ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS. -Vol. 49., iss. 2 (2002), s.105-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi