Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP

Abstrakt

Artykuł opisuje programową oraz sprzętową realizację modułu HMAC-SHA-1, wykonaną w celu ochrony systemu transmisyjnego IIP przed zagrożeniami związanymi z fałszowaniem ruchu przesyłanego w systemie lub przed wprowadzaniem obcego ruchu, co w ogólnym przypadku mogłyby doprowadzić do obniżenia jakości obsługi ruchu w systemie transmisyjnym, albo do destabilizacji pracy systemu. Ochronie podlega ramka transmisyjna System IIP zawarta w strukturze ramki Ethernet. Moduł został zaprojektowany w środowisku Active HDL (AHDL) i zrealizowany w układzie programowalnym Virtex-II Pro osadzonym na karcie NetFPGA 1G, a następnie wzbogacony o sterownik na poziomie jądra systemu Linux zapewniając dwukierunkową komunikację z aplikacjami przestrzeni użytkownika. Rozwiązanie jest przeznaczone do pracy na łączach o przepustowości do 1 Gbit/s. Artykuł przybliża założenia projektowe, przedstawia schemat rozwiązania, opisuje rozwiązania dla problemów napotkanych podczas implementacji oraz dokumentuje metody weryfikacji powstałej implementacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 1418 - 1425,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Konorski J., Kasperek J., Pacyna P., Rzepka D., Romaszkan W., Rupiński M., Zimnowoda J., Kamiński A., Rajda P.: Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. nr 8-9 (2012), s.1418-1425
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi