Improvement of cooperation among SMEs and other stakeholders as means of fostering innovation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Improvement of cooperation among SMEs and other stakeholders as means of fostering innovation

Abstrakt

W artykule autorzy przedstawiają czynniki sprzyjające współpracy wśrod MSP i innych podmiotów rynkowych. Podejmują się również próby przedstawienia, w jaki sposób powyższe podmioty współpracują. Ponadto dokonują analizy wpływu współpracy na innowacyjność przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Bildungspolitische Strategien heute und morgen rund um das Mare Balticum strony 103 - 121
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Olczyk M., Starnawska M., Richter I.: Improvement of cooperation among SMEs and other stakeholders as means of fostering innovation// Bildungspolitische Strategien heute und morgen rund um das Mare Balticum/ Hamburg: Baltic Sea Academy, 2011, s.103-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi