Indoor Air Quality and Thermal Comfort in Naturally Ventilated Low-Energy Residential Houses - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Indoor Air Quality and Thermal Comfort in Naturally Ventilated Low-Energy Residential Houses

Abstrakt

Rozdział omawia jakość powietrza i termiczny komfort w naturalnie wentylowanych energooszczędnych budynkach mieszkalnych. Obliczenia wykonano metoda elementów skończonych dla wentylacji naturalnej. Uwzględniono 2 różne położenia wlotów powietrza oraz system grzewczy kaloryferowy i podłogowy. Wyniki MES porównano z doświadczeniami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Air Quality Monitoring and Modeling strony 79 - 116
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Krzaczek M., Tejchman-Konarzewski A.: Indoor Air Quality and Thermal Comfort in Naturally Ventilated Low-Energy Residential Houses// Air Quality Monitoring and Modeling/ ed. eds. S. Kumar,R. Kumar. : , 2012, s.79-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi