Klasyfikacja i charakterystyka urządzeń klimatyzacyjnych. Instalacje**2002nr 1 s. 70-72, 3 rys. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klasyfikacja i charakterystyka urządzeń klimatyzacyjnych. Instalacje**2002nr 1 s. 70-72, 3 rys.

Abstrakt

Określenie warunków idealnych dla organizmu człowieka. Wentylacja grawita-cyjna, mechaniczna, osuszanie powietrza, nawilżanie powietrza, ogrzewaniebudynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. Klimatyza-cja technologiczna. Klasyfikacja urządzeń klimatyzacyjnych. Zasady działa-nia urządzeń klamatyzacyjnych. Centralne urządzenia klimatyzacyjne jedno-przewodowe. Strefowe urządzenia klimatyzacyjne. Urządzenia klimatyzacyjnez powietrzem pierwotnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi