Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych

Abstrakt

Utrzymywanie czystości i higieny w obiektach ochrony zdrowia jest nieodłącznym elementem troski o zdrowie pacjentów i personelu medycznego. W szpitalu codziennie nawet kilkudziesięciu pacjentów może być poddawanych zabiegom operacyjnym, czasem skomplikowanym, trwającym długo i wymagającym dużego wysiłku od personelu medycznego i lekarzy operatorów. Podczas zabiegów inwazyjnych – szczególnie trudnych i długotrwałych – poziom emisji zanieczyszczeń pyłowych i bakteriologicznych w powietrzu może być znaczny. Wzrost poziomu zanieczyszczeń w sali operacyjnej w trakcie zabiegu jest ściśle związany ze wzrostem ryzyka zakażeń pooperacyjnych. Eliminowanie zakażeń pooperacyjnych należy do najważniejszych zadań każdego szpitala (Wakefield, 1993). Aby to zadanie zrealizować, niezbędne jest przestrzeganie procedur i reżimów sanitarnych w szpitalu (sterylizacji narzędzi, dezynfekcji pomieszczeń, stosowania odpowiedniego ubioru personelu, itp.). Nie mniej istotne jest utrzymywanie odpowiednich parametrów czystości powietrza, mogących znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia zakażeń wewnątrzszpitalnych. Rozważania w niniejszym rozdziale poświęcono zagadnieniom klimatyzacji i wentylacji oraz utrzymaniu czystości powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Architektura Ochrony Zdrowia - Teoria i Praktyka strony 33 - 42
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Poplatek J., Czabański W.: Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych// Architektura ochrony zdrowia. Teoria i praktyka/ ed. Jacek Poplatek Gdańsk: Politechnika Gdańska, 2018, s.33-42
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 134 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi