Problemy modernizacji szpitali - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Problemy modernizacji szpitali

Abstrakt

Stale dokonujący się rozwój technologii medycznych oraz postęp w możliwościach leczniczych w sposób zasadniczy wpływa na kształt szpitala. W obecnie realizowanych szpitalach maleje powierzchnia działów pielęgnacji chorych, natomiast zwiększa się powierzchnia działów diagnostyczno-zabiegowych. Skraca się średni czas pobytu pacjenta w szpitalu. Szpital staje się sprawną „maszyną” do diagnozowania, a następnie leczenia pacjenta w jak najkrótszym czasie. Zmiany zachodzące w sposobach leczenia nie pozostają bez wpływu zarówno na strukturę szpitala, jak i na kształt poszczególnych jego działów. Obecnie można przyjąć, że wyposażenie technologiczne szpitala (rozumiane przede wszystkim jako aparatura medyczna) starzeje się w cyklu kilku lub maksymalnie kilkunastoletnim. Wraz z nowym wyposażeniem wprowadzane są nowe procedury i metody leczenia. W konsekwencji często zmieniają się wymagania dotyczące układu funkcjonalno-przestrzennego danego działu szpitala. Biorąc pod uwagę, że starzenie układu konstrukcyjno-budowlanego szpitala następuje nieporównywalnie wolniej niż sprzętu medycznego i metod leczenia w większości przypadków najwłaściwszym sposobem przystosowania szpitala do nowych wymagań jest jego modernizacja. W niniejszym rozdziale poruszona została problematyka związana z modernizowaniem istniejących i funkcjonujących szpitali lub ich działów, ze sposobem poprawnego planowania i prowadzenia modernizacji oraz wpływem modernizacji na inne działy szpitala, na formę szpitala, a także na konieczność jego nieprzerwanego funkcjonowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Architektura Służby Zdrowia : Problematyka Projektowania = Healthhcare Architecture Issues in the Design Process strony 45 - 60
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Poplatek J., Bąkowski J.: Problemy modernizacji szpitali// Architektura Służby Zdrowia : Problematyka Projektowania = Healthhcare Architecture Issues in the Design Process/ ed. A. Gębczyńska-Janowicz, R. Idem Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.45-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 231 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi