Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTOWANIE SZPITALI - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTOWANIE SZPITALI

Wyniki wyszukiwania dla: PROJEKTOWANIE SZPITALI

 • Szpital -- forma i funkcja

  Publikacja

  Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej,...

 • Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

  Publikacja

  - Rok 2018

  Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami...

 • Klimatyzacja i wentylacja szpitalnych zespołów operacyjnych

  Publikacja

  Utrzymywanie czystości i higieny w obiektach ochrony zdrowia jest nieodłącznym elementem troski o zdrowie pacjentów i personelu medycznego. W szpitalu codziennie nawet kilkudziesięciu pacjentów może być poddawanych zabiegom operacyjnym, czasem skomplikowanym, trwającym długo i wymagającym dużego wysiłku od personelu medycznego i lekarzy operatorów. Podczas zabiegów inwazyjnych – szczególnie trudnych i długotrwałych – poziom emisji...

 • Problemy modernizacji szpitali

  Publikacja

  Stale dokonujący się rozwój technologii medycznych oraz postęp w możliwościach leczniczych w sposób zasadniczy wpływa na kształt szpitala. W obecnie realizowanych szpitalach maleje powierzchnia działów pielęgnacji chorych, natomiast zwiększa się powierzchnia działów diagnostyczno-zabiegowych. Skraca się średni czas pobytu pacjenta w szpitalu. Szpital staje się sprawną „maszyną” do diagnozowania, a następnie leczenia pacjenta w...

 • Trakt porodowy we współczesnym szpitalu.

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Humanizacja traktu porodowego

  Powszechny w latach 80-tych XX wieku zmedykalizowany model porodu podlega stopniowej humanizacji. Artykuł omawia współczesne tendencje w podejściu do porodu i ich wpływ na układ funkcjonalno-przestrzenny traktu porodowego. Przedstawia najważniejsze wymagania stawiane obecnie traktom porodowym. Na podstawie przykładów rozwiązań realizacyjnych i projektowych analizuje problematykę modernizacji zespołów porodowych w Polsce.