Szpital -- forma i funkcja - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Szpital -- forma i funkcja

Abstrakt

Forma architektoniczna obiektów służby zdrowia, zwłaszcza szpitali, zdeterminowana jest funkcją. Powiązania między działami szpitala, technologia medyczna, wyposażenie techniczne i instalacyjne, konstrukcja budynku wynikają bezpośrednio z przyjętego układu funkcjonalnego i w znaczący sposób wpływają na rozwiązania formalne i estetyczne. Istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania szpitala jest układ komunikacji wewnętrznej, opierający się na węzłach komunikacji pionowej budujących odpowiednie powiązania między działami. Stopniowanie natężenia ruchu wewnątrz-szpitalnego, będące wynikiem m. in. wydzielenia stref dostępu i tras komunikacji wydzielonej dla różnych grup użytkowników budują podstawowy szkielet funkcjonalny budynku, na którym oparty jest układ wszystkich działów szpitala. Konstrukcja budynku oparta na siatce czy module konstrukcyjno-instalacyjnym, uwzględnia istnienie stałych (niezmiennych) miejsc budynku. W zakresie wyposażenia instalacyjnego i technicznego lokalizacja przestrzeni technicznych oraz sposób rozprowadzenia instalacji wewnątrz budynku są kolejnym czynnikiem budującym zależności przestrzenne. Wybór systemu konstrukcyjnego i instalacyjnego określa w ten sposób możliwości kształtowania formy architektonicznej budynku, uwzględniając specyfikę obiektu o wysokim nasyceniu wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym. Cechą inwestycji szpitalnych jest ich etapowanie i planowanie dalszego rozwoju obiektu. Rozwój technologii medycznej wymusza wręcz projektowanie polegające na uwzględnianiu przyszłych, często nieznanych, zmian. Przyjęcie rozwiązań elastycznych, umożliwiających wprowadzanie w przyszłości zmian bez naruszania ciągłości i jakości pracy szpitala jest warunkiem decydującym o wartości przyjętych rozwiązań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Architektura Służby Zdrowia : Problematyka Projektowania = Healthhcare Architecture Issues in the Design Process strony 11 - 28
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Bąkowski J., Poplatek J.: Szpital -- forma i funkcja// W : Architektura Służby Zdrowia : Problematyka Projektowania = Healthhcare Architecture Issues in the Design Process/ ed. A. Gębczyńska-Janowicz, R. Idem Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2015, s.11-28
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 194 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi