Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu

Abstrakt

Szpital jest miejscem szczególnym – z założenia przebywają w nim osoby, znajdujące się w sytuacji niekomfortowej. Możliwości adaptacji w nowym środowisku u osób chorych, osłabionych lub osób z niepełnosprawnościami są znacząco obniżone, a przecież szpital należy do budynków o najbardziej skomplikowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Stan emocjonalny pacjenta w środowisku szpitalnym jest uzależniony od relacji z lekarzami i personelem medycznym, od stosowanych procedur leczenia i postępowania oraz od jakości otaczającej przestrzeni, będącej wynikiem kreacji architektonicznej. Badania naukowe potwierdzają, że istnieje ścisły związek pomiędzy przestrzenią szpitala, jego wnętrzem (designem szpitala), a stanem emocjonalnym pacjenta oraz relacjami między pacjentem i personelem medycznym. Dlatego niezwykle odpowiedzialna jest rola architekta – kreatora relacji między pacjentem, a środowiskiem szpitala. W wyniku rozwoju technologii medycznych i sposobów leczenia w drugiej połowie XX wieku szpital stał się wydajną "maszyną" do leczenia pacjenta. Medykalizacja procedur medycznych pozwalała na skuteczne leczenie pacjentów przy jednoczesnym eliminowaniu zakażeń wewnątrzszpitalnych, jednak w efekcie pacjent stał się przedmiotem zależnym od medycznej procedury. Obecnie lekarze, instytucje i organizacje związane z ochroną zdrowia oraz architekci dostrzegają, że szpital musi łączyć funkcję diagnostyki i leczenia, eliminowania zakażeń wewnątrzszpitalnych z jednoczesną dbałością o dobro pacjenta także w sensie jego stanu emocjonalnego. W rozdziale analizuje się zasadnicze czynniki, mające wpływ na sytuację pacjenta w szpitalu oraz aktualne tendencje w projektowaniu obiektów architektury ochrony zdrowia w krajach rozwiniętych oraz w warunkach polskich.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Architektura Ochrony Zdrowia : Teoria i Praktyka strony 43 - 50
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Poplatek J.: Czynniki kształtujące środowisko pacjenta w szpitalu// W : Architektura Ochrony Zdrowia : Teoria i Praktyka/ ed. Jacek Poplatek Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018, s.43-50

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi