Indykatory jakościowe dla modelu społeczeństwa informacyjnego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Indykatory jakościowe dla modelu społeczeństwa informacyjnego

Abstrakt

Rodząca się cywilizacja spisuje dla nas nowy kodeks zachowań. Usuwa standaryzację, synchronizację i centralizację, usuwa koncentrację energii, pieniędzy i władzy. Ta nowa cywilizacja ma swoją własną wizję świata, swoje własne podejście do czasu, przestrzeni, logiki i przyczynowości. Ma też swoje własne zasady polityki przyszłości. Poznawanie tego co nowe jest nieodzowną cechą człowieka. Podczas procesu poznawania obiektu, badamy go, opisujemy, próbkujemy aż wreszcie klasyfikujemy. Nie inaczej wygląda to w kwestii społeczeństwa informacyjnego. Indykatory jakościowe stanowią jedne z ważnych elementów opisujących społeczeństwo informacyjne i pozwalają zbliżyć się do wyznaczenia bardziej formalnego wskaźnika jego rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Tomczak Z.: Indykatory jakościowe dla modelu społeczeństwa informacyjnego// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi