Influence of boundary conditions in calibration chamber - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of boundary conditions in calibration chamber

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań modelowych penetracji w komorze kalibracyjnej z zastosowaniem modeli o różnej średnicy. Badania przeprowadzono w piasku średnio zagęszczonym i zagęszczonym przy stałej składowej poziomej naprężenia i przy składowej pionowej naprężenia w gruncie do 400 kPa. Określono wpływ warunków brzegowych na uzyskane wyniki oporu podstawy/oporu stożka lub ostrza dylatometru. Wyznaczono współczynniki korekcyjne oraz wartości oporu podstawy niezależne od wpływu warunków brzegowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 54, strony 653 - 668,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L., Kurek N.: Influence of boundary conditions in calibration chamber// Archives of Civil Engineering. -Vol. 54., nr. iss. 4 (2008), s.653-668
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi