Badania modelowe w komorze kalibracyjnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania modelowe w komorze kalibracyjnej

Abstrakt

Krótki przegląd istniejących komór kalibracyjnych i przeprowadzanych w nich badań modelowych. Opis badań realizowanych w komorze kalibracyjnej skonstruowanej na Politechnice Gdańskiej wraz z przedstawieniem stosowanych modeli. Dyskusja na temat wpływu warunków brzegowych na wyniki badań penetracyjnych w piasku modelowym. Propozycja interpretacji oporu stożka z uwzględnieniem poprawki na wpływ warunków brzegowych. Opis modelowania zachowania się kolumn sztywnych i podatnych w komorze kalibracyjnej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 458 - 467,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L.: Badania modelowe w komorze kalibracyjnej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 5 (2014), s.458-467
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi