Effect of preconsolidation on pile bearing capacity in model tests - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Effect of preconsolidation on pile bearing capacity in model tests

Abstrakt

Badanie wpływu prekonsolidacji gruntu w badaniach modelowych w komorze kalibracyjnej. Zagęszczone piaski kwarcowe poddano prekonsolidacji przy OCR nie większym od 7. Analiza współczynnika parcia spoczynkowego gruntu. Wpływ wskaźnika prekonsolidacji na nośność podstawy i pobocznicy pali oraz zmiany naprężeń wokół modelu i odkształcenia objętościowe masywu gruntowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Bałachowski L., Kozak P., Dembicki E.: Effect of preconsolidation on pile bearing capacity in model tests// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi