Influence of geometric imperfections on capacities of silo structures loaded with pressure below atmospheric - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of geometric imperfections on capacities of silo structures loaded with pressure below atmospheric

Abstrakt

Przedstawiono probabilistyczną analizę nośności aluminiowego silosu ze wstępnymi imperfekcjami geometrycznymi obciążonego podciśnieniem. Imperfekcje opisano za pomocą dyskretnych odchyłek przyjętych zgodnie z maksymalnymi niedokładnościami dopuszczonymi przez normy. Ponadto wygenerowano imperfekcje płaszcza silosu, stosując jednorodne i niejednorodne pola losowe. Wykonano numeryczne obliczenia geometrycznie i materiałowo nieliniowe.

Magdalena Gołota, Jarosław Górski, Tomasz Mikulski, Karol Winkelmann. (2010). Influence of geometric imperfections on capacities of silo structures loaded with pressure below atmospheric, 287-290.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Shell Structures: Theory and Applications. - Vol. 2 strony 287 - 290
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gołota M., Górski J., Mikulski T., Winkelmann K.: Influence of geometric imperfections on capacities of silo structures loaded with pressure below atmospheric// Shell Structures: Theory and Applications. - Vol. 2/ ed. eds. W. Pietraszkiewicz, I. Kreja. London: CRC Press/Balkema, 2010, s.287-290

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi