Influence of parameters of deep grinding on nanohardness and surface roughness of C45 steel - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of parameters of deep grinding on nanohardness and surface roughness of C45 steel

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wpływu głębokości współbieżnego szlifowania powierzchni płaskich na chropowatość i nanotwardość warstwy wierzchniej stali C45 o strukturze ferrytyczno-perlitycznej i średniej wielkości ziarna 20 μm. Dla wszystkich wartości głębokości szlifowania uzyskano znaczny wzrost twardości warstwy wierzchniej przedmiotu obrabianego.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik wydanie 11, strony 1026 - 1028,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Deja M., Stanisławska A., Szkodo M., Wszelak K.: Influence of parameters of deep grinding on nanohardness and surface roughness of C45 steel// Mechanik. -., iss. 11 (2018), s.1026-1028
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2018.11.183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi