Influence of retrogression and reaging (RRA) heat treatment on microstructure, mechanical and chemical behaviour of an Al-Zn-Mg alloy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Influence of retrogression and reaging (RRA) heat treatment on microstructure, mechanical and chemical behaviour of an Al-Zn-Mg alloy

Abstrakt

Badano metodą stałego wolnego rozciągania w wodzie morskiej wpływ czasu i temperatury nawrotu oraz powtórnego starzenia na czas do zniszczenia, energię zniszczenia, przewężenie i odkształcenie. Stwierdzono ogólnie niewielki wpływ, przy czym wzrostowi odporności na korozję naprężeniową towarzyszył spadek właściwości mechanicznych. Obserwowane zmiany właściwości przypisano zmianom struktury dyslokacyjnej i mikrostruktury.

Autorzy (5)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Advances in Materials Science nr 2, strony 33 - 69,
ISSN: 1730-2439
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Zieliński A., Warmuzek M., Gazda A., Jezierska E., Chrzanowski J.: Influence of retrogression and reaging (RRA) heat treatment on microstructure, mechanical and chemical behaviour of an Al-Zn-Mg alloy// Advances in Materials Science. -Vol. 2., nr. 1(2) (2002), s.33-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi