Korozja naprężeniowa stopów aluminium i ich złączy spawanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Korozja naprężeniowa stopów aluminium i ich złączy spawanych

Abstrakt

Przedstawiono rezultaty badań odporności na korozję naprężeniową stopów aluminium i ich złączy spawanych: AlMg4,5Mn, AlZn5Mg1, AlZn5Mg2CrZr, i stopu Al-Mg ALUSTAR. Ocenę podatności na korozję naprężeniową przeprowadzono dwiema metodami: przy stałej szybkości odkształcania w powietrzu i sztucznej wodzie morskiej oraz przy stałym obciążeniu w powietrzu i 3,5% NaCl. Parametrami mierzonymi były: wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie czas do zniszczenia i energia zniszczenia. Stwierdzono, że podatność na naprężeniowe pękanie korozyjne badanych materiałów zależy od składu chemicznego stopów i technologii spawania. Największą podatność na korozję naprężeniową wykazuje stop AlZn5Mg1. Proces spawania pogarsza odporność na korozję naprężeniową, najbardziej widoczny także dla stopu AlZn5Mg1, jest wyjaśniany czynnikami mechanicznymi i elektrochemicznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ochrona przed Korozją nr 45, strony 495 - 498,
ISSN: 0473-7733
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Czechowski M., Zieliński A.: Korozja naprężeniowa stopów aluminium i ich złączy spawanych// Ochrona przed Korozją. -Vol. 45., nr. Wyd. Spec. (2002), s.495-498
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 105 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi