Podatność złączy spawanych stopów aluminium na korozję warstwową. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podatność złączy spawanych stopów aluminium na korozję warstwową.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań trzech stopów grup Al-Mg i Al-Zn-Mg na korozję warstwową. Wykazano, że mimo zróżnicowanego składu odporność stopów jest podobna, zaś największa korozja występuje w spoinie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Serbiński W., Zieliński A.: Podatność złączy spawanych stopów aluminium na korozję warstwową.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi