Zmęczeniowe badania porównawcze złączy spawanych stopów aluminium Al-Mg5083 oraz Al-Zn-Mg 7010 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zmęczeniowe badania porównawcze złączy spawanych stopów aluminium Al-Mg5083 oraz Al-Zn-Mg 7010

Abstrakt

Badaniom zmęczeniowym poddano stopy aluminium do przeróbki plastycznej Al-Mg5083 w stanie T6-przesyconym, a następnie sztucznie starzonym oraz stop Al-Zn-Mg 7010 w stanie H321 umocnionym zgniotem i stabilizowanym. Doczołowe złącza spawane wykonano metodami MIG i TIG. Na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano zbiorcze wykresy niskocyklowej wytrzymałości zmęczeniowej. Wykazano, że stop Al-Mg 5083 ma wyższą niskocyklową wytrzymałość zmęczeniową niż stop Al-Zn-Mg 7010.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 137 - 140,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rymkiewicz S.: Zmęczeniowe badania porównawcze złączy spawanych stopów aluminium Al-Mg5083 oraz Al-Zn-Mg 7010// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.137-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi