Informatyczne wspomaganie systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Informatyczne wspomaganie systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP

Abstrakt

W opracowaniu zarysowano trendy rozwojowe dotyczące systemów informatycznych wspomagających zarządzanie jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególny nacisk połozono na wsparcie metodyki statystycznego nadzorowania procesów oraz ich modelowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO strony 151 - 157,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Czarnacki A.: Informatyczne wspomaganie systemów zarządzania jakością z uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -., nr. Nr 2 (2010), s.151-157
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi