Innowacje w wymiarach jakości usług zdrowotnych w percepcji pacjentów przychodni publicznej opieki zdrowotnej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Innowacje w wymiarach jakości usług zdrowotnych w percepcji pacjentów przychodni publicznej opieki zdrowotnej

Abstrakt

W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe aspekty związane z doskonaleniem jakości usług zdrowotnych. Omówiona została specyfika usług zdrowotnych wraz ze specyficznym podejściem do jakości tego typu branży. Autor zaprezentował także główne wymiary jakości usług a następnie dla tak zidentyfikowanych wymiarów zaprezentowane zostały badania przeprowadzone w odniesieniu do głównej grupy interesariuszy jaką są pacjenci podmiotów leczniczych. Badania dotyczyły percepcji dotychczasowych innowacji, a także innowacji oczekiwanych przez pacjentów w odniesieniu do poszczególnych wymiarów jakości usługi zdrowotnej.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 127 - 134,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Zieliński G.: Innowacje w wymiarach jakości usług zdrowotnych w percepcji pacjentów przychodni publicznej opieki zdrowotnej// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 457 (2016), s.127-134
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 51 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi