Instantaneous impedance evaluation of dissolution of aisi 304 stainless steel during intergranular corrosion - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instantaneous impedance evaluation of dissolution of aisi 304 stainless steel during intergranular corrosion

Abstrakt

Celem pracy było uzyskanie informacji dotyczących zróżnicowania parametrów elektrycznych uzyskanych na podstawie zarejestrowanych chwilowych widm impedancyjnych w zakresie aktywacji i reaktywacji roztwarzania wysokostopowej stali austenitycznej AISI podczas postępującego procesu korozji międzykrystalicznej. Badania prowadzono z wykorzystaniem dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (DEIS). Pomiary wykonywano ''on-line'' podczas polaryzacji próbek zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurze normy ASTM G108-94, celem zagwarantowania warunków pomiarów odpowiadajacych normowemu testowi DL-EPR. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, iz zaproponowana procedura badawcza pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowych informacji w obszarze badania procesu korozji międzykrystalicznej w porównaniu do standardowej techniki DL-EPR. Zastosowanie techniki DEIS umożliwiło śledzenie chwilowych zmian impedancji badanego układu w funkcji potencjału podczas zachodzenia procesu korozji międzykrystalicznej. Forma zarejestrowanych chwilowych widm impedancyjnych oraz rozkład częstotliwości pomiarowych zarejestrowanych w obszarze potencjału reaktywacji odpowiadają widmom usyskanym podczas roztwarzania czystego żelaza w kwasie siarkowym. W rezultacie, można było określić chwilowe zmiany pojemności podwójnej warstwy elektrycznej oraz rezystancji przeniesienia ładunku w funkcji potencjału aktywacji i reaktywacji.Praca przedstawia zróżnicowanie pomiędzy chwilowymi zmianami pojemności podwójnej warstwy elektrycznej oraz rezystancji przeniesienia ładunku w zalezności od potencjału aktywacji i reaktywacji.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 2

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS nr 59, strony 220 - 224,
ISSN: 0003-5599
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Arutunow A.: Instantaneous impedance evaluation of dissolution of aisi 304 stainless steel during intergranular corrosion// ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS. -Vol. 59, nr. iss. 5 (2012), s.220-224
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1108/00035591211265451
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi