Intensyfikacja wewnętrznego odzysku ciepła w konwencjonalnych urządzeniach klimatyzacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intensyfikacja wewnętrznego odzysku ciepła w konwencjonalnych urządzeniach klimatyzacyjnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozważania dotyczące intensyfikacji odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych. Wykorzystując typowy układ wymienników ciepła w konwencjonalnej centrali klimatyzacyjnej zaproponowano nowy sposób odzysku ciepła. W wyniku badań eksperymentalnych i teoretycznych stwierdzono, że wewnętrzny odzysk ciepła jest ograniczony. Spośród wielu metod zwiększających sprawność odzysku ciepła zasugerowano jedną z metod pasywnych intensyfikacji wymiany ciepła poprzez zastosowanie turbulizatorów przepływu. Symulacja intensyfikacji wewnętrznego odzysku ciepła została przeprowadzona w oparciu o badania Joardara i Jacobiego. Analizę przeprowadzono w oparciu o udostępnione przez Fundację ARMAAG dane klimatyczne dla Gdańska w okresie letnim 2010 roku. Według przeprowadzonych analiz zastosowanie elementów turbulizujących przepływ pozwoliło na zwiększenie sprawności odzysku ciepła o 11%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Instal strony 21 - 23,
ISSN: 1640-8160
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M., Gliński M.: Intensyfikacja wewnętrznego odzysku ciepła w konwencjonalnych urządzeniach klimatyzacyjnych// Instal. -., nr. nr 12 (2011), s.21-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi