Interaction of antitumor triazoloacridone C-1305 and its analogs with telomeric DNA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interaction of antitumor triazoloacridone C-1305 and its analogs with telomeric DNA

Abstrakt

Badaliśmy oddziaływanie pochodnej triazoloakrydonu C-1305 i jego bliskich analogów strukturalnych z oligonukleotydami zawierającycmi sekwencje telomerowe TTAGGG oraz oligonukleotydami sfałdowanymi w strukturę G-kwadrupleksu. Wykazaliśmy, że spośród badanych związków pochodna C-1305 wykazała największą specyficzność w stosunku do telomerowego DNA. Związek ten stabilizował także strukturę G-kwadrupleksu, podczas gdy jego analogi nie wykazywały tej własności. Na podstawie otrzymanych danych eksperymentalnych, wspomaganych analizą metodami modelowania molekularnego zaproponowaliśmy model kompleksu związku C-1305 i wewnątrzcząsteczkowego G-kwadrupleksu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 53, strony 157 - 158,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Olewniak J., Lemke K., Wojciechowski M., Składanowski A.: Interaction of antitumor triazoloacridone C-1305 and its analogs with telomeric DNA// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 53., nr. Suppl. 1 (2006), s.157-158
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi