Interactions of antitumor triazoloacridinones with DNA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interactions of antitumor triazoloacridinones with DNA

Abstrakt

W niniejszej pracy zbadano oddziaływanie sześciu wybranych pochodnych triazoloakrydonu z DNA. Analiza wiskozymetryczna pokazała, że związki te interkalują do DNA. Jednocześnie dalsze badania wykazały, że proces interkalacji nie jest istotny aktywności cytotoksycznej tej grupy związków. Badania z wykorzystaniem fibroblastów dowiodły, że jedna z pochodnych triazoloakrydonu, związek C-1305, po uprzedniej metabolicznej aktywacji indukuje tworzenie międzyłańcuchowych wiązań sieciujących w DNA tych komórek. Detekcja tych wiązań była możliwa tylko po obniżeniu poziomu topoizomerazy II w komórkach fobroblastów. Stąd też niemożliwym było oszacowanie wpływu zdolności C-1305 do tworzenia wiązań sieciujących na aktywność biologiczną tego związku.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 11 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Acta Biochimica Polonica nr 54, strony 297 - 306,
ISSN: 0001-527X
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Koba M., Konopa J.: Interactions of antitumor triazoloacridinones with DNA// Acta Biochimica Polonica. -Vol. 54., iss. 2 (2007), s.297-306
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi