Rational design, synthesis and biological evaluation of thiadiazinoacridines: a new class of antitumor agents. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Rational design, synthesis and biological evaluation of thiadiazinoacridines: a new class of antitumor agents.

Abstrakt

Zsyntetyzowano serię związków o potencjalnej zdolności do wiązania się z DNA z grupy tiadiazinoakrydyn poprzez cyklizację odpowiednich pochodnych 9-imino-4-nitro-9,10-dihydroakrydyny. Zbadano ich zdolność do wiązania się z DNA oraz cytotoksyczność względem kilku linii komórek nowotworwych. Badania aktywności przeciwnowotworowej wobec białaczki P388 wskazały na zgodność tych wyników z wynikami cytotoksyczności in vitro. Wykazano, że taki schemat testowania aktywności przeciwnowotworowej będzie przydatny do testowania dalszych związków z tej grupy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY nr 11, strony 399 - 405,
ISSN: 0968-0896
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Antonini I., Cacciamani D., Konieczny M., Magnano A., Martelli S., Paradziej-Łukowicz J., Polucci P.: Rational design, synthesis and biological evaluation of thiadiazinoacridines: a new class of antitumor agents. // BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY. -Vol. 11., (2003), s.399-405
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi