Investigation of pitting corrosion of aluminum by using deis methodbadanie korozji wżerowej aluminium przy użyciu metody deis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of pitting corrosion of aluminum by using deis methodbadanie korozji wżerowej aluminium przy użyciu metody deis

Abstrakt

Badano odporność korozyjną stopu aluminium 1100. Zastosowano dynamiczną spektroskopię impedancyjną w połączeniu. Na podstawie uzyskanych wyników impedancyjnych i polaryzacyjnych zaproponowano elektryczny schemat zastępczy dla aluminium korodującego w warunkach dużej zawartoći jonów chlorkowych. Stwierdzono, że dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna jest bardzo dobrym narzędziem do badania procesów korozyjnych oraz może znaleźć zastosowanie do porównywania zachowania się metali w warunkach agresywnych środowisk korozyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak S., Ślepski P., Jurczak W.: Investigation of pitting corrosion of aluminum by using deis methodbadanie korozji wżerowej aluminium przy użyciu metody deis// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi