Wykorzystanie dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania procesu pękania warstwy pasywnej na austenitycznej stali wysokostopowej AISI 304L - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wykorzystanie dynamicznej elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do badania procesu pękania warstwy pasywnej na austenitycznej stali wysokostopowej AISI 304L

Abstrakt

Celem pracy było wykazanie, iż dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna (DEIS) może być z powodzeniem wykorzystana do badania procesu pękania warstwy pasywnej na wysokostopowej stali AISI 304L w warunkach jednoczesnego działania naprężeń mechanicznych oraz agresywnego środowiska korozyjnego. W oparciu o przeprowadzone badania oraz uzyskane wyniki można uznać tą technikę za dobre narzędzie elektrochemiczne służące do monitorowania procesu inicjacji korozji naprężeniowej. Znajomość postępu tego rodzaju procesów elektrochemicznych w czasie może pozwolić na odpowiednio szybką diagnozę zachodzących procesów korozyjnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku zagrożenia korozją naprężeniową, gdyż to właśnie do tego rodzaju zniszczenia dochodzi w sposób gwałtowny i niespodziewany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi