Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym, analiza ryzyka i efektywności - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym, analiza ryzyka i efektywności

Abstrakt

W artykule przedstawiono główne kategorie i rodzaje inwestycji w surowce. Cel opracowania to zbadanie czy inwestycja w Warszawski Indeks Giełdowy stanowi główny składnik optymalnego tj. cechującego się minimalnym ryzykiem portfela inwestycyjnego. Ponadto ustalono czy wspomniana inwestycja tradycyjna stanowi najważniejszy element portfela inwestycyjnego odznaczającego się najwyższą efektywnością. Stwierdzono, że wszystkie z 29 analizowanych inwestycji w surowce odznaczają się słabą korelacją z badaną inwestycją tradycyjną. Co więcej portfel odznaczający się najwyższą stopą zwrotu można było uzyskać z analizowanych inwestycji tradycyjnych w połączeniu z inwestycjami w ołów oraz złoto. Inwestor, który poszukuje portfel o minimalnym ryzyku powinien natomiast zwrócić szczególną uwagę na połączenie inwestycji na polskim rynku kapitałowym z inwestycjami w kłody drewna oraz tytoń. Maksymalizacja efektywności portfela inwestycyjnego daje z kolei najlepsze rezultaty po połączeniu akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie z inwestycjami w złoto, tytoń lub wołowinę. Dla tych portfeli udział inwestycji w surowce wynosi średnio ponad 85%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN strony 257 - 275,
ISSN: 1899-4822
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Potrykus M.: Inwestycje w surowce w połączeniu z polskim rynkiem kapitałowym, analiza ryzyka i efektywności// FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN. -., nr. 1(9) (2016), s.257-275
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 88 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi