Wino – uzupełnienie czy dominujący składnik portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wino – uzupełnienie czy dominujący składnik portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku

Abstrakt

Cel – Określenie struktury portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku, składającego się z inwestycji na rynku win oraz z inwestycji w akcje spółek notowanych na wybranych giełdach Europy Środkowo-Wschodniej. Metodologia badania – Konstrukcja portfeli inwestycyjnych zgodnie z teorią zaproponowaną przez H.M. Markowitza, poparta badaniami literaturowymi odnoszącymi się do zagadnienia ekonomii wi-na. Wynik – Inwestycja w wino może stanowić dla inwestora dominujący udział w portfelu inwestycyjnym, a nie tylko być traktowana jako źródło dywersyfikacji. Oryginalność/Wartość – Inwestycja w wino jako jedna z wielu inwestycji alternatywnych jest postrzegana przez inwestorów jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego. Przeprowadzone badania wskazują, że dla inwestorów, którzy konstruują portfel o minimalnym ryzyku, inwestycja w wino może być dominująca.

Cytowania

  • 1

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia strony 455 - 466,
ISSN: 2450-7741
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Potrykus M.: Wino – uzupełnienie czy dominujący składnik portfela inwestycyjnego o minimalnym ryzyku// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. 74 (2015), s.455-466
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18276/frfu.2015.74/1-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 176 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi