Isolator using a ferrite-coupled-lines gyrator - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Isolator using a ferrite-coupled-lines gyrator

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję nowego typu gyratora wykonywanego poprzez zwarcie lub rozwarcie ferrytowych linii sprzężonych (FCL). Redukując w taki sposób macierz rozproszenia (S) sekcji FCL określono macierz S gyratora oraz procedurę jego projektowania. Poprzez odpowiednie wprowadzenie warstwy rezystywnej do układu gyratora zaprojektowano nowy układ isolatora typu FCL oraz podano metodykę jego projektowania. Koncepcje proponowanych układów i metodyk ich projektowania zostały zweryfikowane w oparciu o wyniki symulacji charakterystyk S ich struktur oprogramowaniem pełnofalowym.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION nr 149, strony 291 - 294,
ISSN: 1350-2417
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Mazur J., Mazur M., Michalski J., Sędek E.: Isolator using a ferrite-coupled-lines gyrator// IEE PROCEEDINGS-MICROWAVES ANTENNAS AND PROPAGATION. -Vol. 149., nr. 5/6 (2002), s.291-294
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1049/ip-map:20020570
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi