Jakość wód użytkowych poziomów wodonośnych w rejonie Jeziora Żarnowieckiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Jakość wód użytkowych poziomów wodonośnych w rejonie Jeziora Żarnowieckiego

Abstrakt

W ostatnich latach nastąpiło pogorszenie jakości wód podziemnych eksploatowanych w rejonie Jez. Żarnowieckiego. Zmiany te objawiają się podwyższoną mineralizacją ogólną oraz wysokimi stężeniami związków azotu i siarczanów, czasami przekraczającymi wartości dopuszczalne dla wód do picia.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Współczesne Problemy Hydrogeologii strony 256 - 263
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Pruszkowska-Caceres M.: Jakość wód użytkowych poziomów wodonośnych w rejonie Jeziora Żarnowieckiego// Współczesne Problemy Hydrogeologii/ : , 2003, s.256-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi