K. Gwizdała: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2010 str. 1- 297. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

K. Gwizdała: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2010 str. 1- 297.

Abstrakt

Omówiono zakres i przykłady stosowania fundamentów palowych w różnych rodzajach budownictwa. Scharakteryzowano specyfikę przekazywania obciążeń na podłoże gruntowe oraz najnowocześniejsze technologie wykonywania kilkunastu rodzajów pali nie ujętych w aktualnie obowiązującej normie palowej. Przeanalizowano klasyczne i współczesne metody wyznaczania sił w palach, a także aktualne zasady obliczeń nośności i osiadania pali do pojedynczych i w grupie według Eurokodu 7.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 760 - 762,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: K. Gwizdała: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2010 str. 1- 297. // Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 6 (2010), s.760-762
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 79 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi