Karta założeń nowego produktu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Karta założeń nowego produktu

Abstrakt

W pracy przedstawiono istotę i funkcje założeń nowego produktu oraz składniki karty założeń. Założenia te stanowią zestawienie planowanych aspektów technicznych, marketingowych i ekonomicznych dotyczących wdrażanego nowego produktu. Powstają one jako jeden z końcowych elementów fazy przygotowania koncepcji w procesie kształtowania nowego produktu, zaś karta założeń jest ich formalnym wyrazem. Określono trzy podstawowe funkcje założeń nowego produktu. Pierwszą z nich jest funkcja gromadząca – polegająca na zebraniu istotnych informacji, druga planistyczna – ustala się co zamierza się osiągnąć poprzez dane wdrożenie, i trzecia kontrolna – odnosząca się do monitorowania sytuacji w zakresie projektu nowego produktu. W pracy zaprezentowano podstawowe elementy karty założeń nowego produktu oraz ich zawartość

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji strony 17 - 24
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Karta założeń nowego produktu// Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju innowacji/ ed. Anna Maria Lis, Grzegorz Zielński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013, s.17-24
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi